Uppdrag

Skanörs hamn

På uppdrag av Vellinge Kommun har Edge arbetat fram en ny utformning av badplatsen i Skanörs hamn.

Läs mer

Kungstorpsvägen i Höllviken

Trafiksäkerhet och hållbar dagvattenhantering i förlängningen av Höllviken centrum.

Läs mer

Citadellskajen i Malmö

Citadellsvägen har blivit en södervänd kajpromenad med ett pärlband av aktiviteter och grönytor.

Läs mer

Nordisk Djungel i Lund

’Nordisk djungel’ är temat för Stadsparkens södra entré.

Läs mer

Svampskogen, Skanör

Temalekplats inspirerad av nordligare belägna svampskogar med granar och troll.

Läs mer

Bäckatorget i Skanör

Ombyggnation av centrumtorg i hjärtat av Skanör till en samlande och aktiverande plats med mycket grönska.

Läs mer

Skolgårdar utan mikroplaster

Vi har på uppdrag av Malmö stad tittat närmare på hur skolgårdar kan utformas utan mikroplaster som gummibeläggningar och konstgräs.

Läs mer

Bokdalsplatsen i Höllviken

Nytt torg i Höllviken med fontäner och boulebanor.

Läs mer

Mellersta förstadsskolan i Malmö

Ny skolgård till högstadieskola.

Läs mer

Myran i Stadsparken, Skanör

Temalekplats som synliggör naturvärden i stadsparken.

Läs mer

Axelssons torg

Axelsons torg i Skanör har fått en ny gestaltning framtagen av Edge.

Läs mer

Campusområdet i Vellinge

En ny stadsdel i Vellinge Centrum växer fram.

Läs mer

Bussparken, Malmö

En ny pocketpark i kvarteret spårvägen med lekfull gestaltning och blågröngrå system.

Läs mer

Kv Hisstornet i Limhamn

Edge har på uppdrag av NCC gestaltat och projekterat bostadsgårdar på bjälklag i kvarteret Hisstornet, Limhamns sjöstad.

Läs mer

Neptunigatan i Malmö

Neptunigatan har förvandlas från en anonym bakgata till ett mångfunktionellt stadsrum rustat för framtidens utmaningar.

Läs mer

Vinst i Markanvisningstävling - Viken Centrum

Markanvisningstävling torg och äldreboende i Viken Ett samarbete med JAKOBSSON PUSTERLA arkitekter och PEAB.

Läs mer

Bantorget i Lund

Edge har projekterat en upprustning av Bantorget i Lund som syftar till att bevara huvuddragen i den historiska utformningen av platsen.

Läs mer

Kv Koggen i Västra Hamnen

Prisbelönt bostadsgård i Västra Hamnen med miljö och djurliv i fokus

Läs mer

Rådmansgatan i Malmö

Ombyggnad av Rådmansgatan vid Triangeln i centrala Malmö

Läs mer

Utbildning och föreläsningar om Blågröngrå system

Föreläsningar av Kent Fridell, ledande forskare och konsult i Sverige på grönblå systemlösningar

Läs mer

KV Gäddorna i Malmö - Miljö

Gammal industrimark innebär hantering av förorenad mark

Läs mer

Kv Spårvägen i Malmö

Kv Spårvägen är först ut i omvandlingen av hela stadsdelen Norra Sorgenfri i Malmö

Läs mer

Duvbåten Malmö

Edge har på uppdrag av HSB gestaltat och projekterat bostadsgårdar på bjälklag i kvarteret Duvbåten, Limhamns sjöstad.

Läs mer

Helsingborgs Grönplan

Illustrationer till Helsingborgs grönplan för år 2012

Läs mer

Skolgatan i Knislinge

Aktivitetsstråk i lekfulla färger längs skolvägen

Läs mer

Karstorpskolan södra i Lomma

Skolgård för utomhuspedagogik och aktivitet

Läs mer

Kv Gäddorna i Malmö

Med sina 6 ha är Kv Gäddorna ett stort steg i utbyggnaden av centrala Malmö

Läs mer

Broby centrum

En bykärna med rikt och levande stadsliv och karaktärsfull miljö

Läs mer

Bunkeflostrand exploateringsområde

Edge har utformat parkmark, gator och platsbildningar inom exploateringsområde i Bunkeflostrand

Läs mer

SÄBO äldreboende i Lomma

Innergård för ett äldreboende i Lomma med sinnrika upplevelser, t.ex. växter som väcker minnen

Läs mer

Tegelbruksparken i Dalby

Edge har gestaltat och projekterat en stadsdelspark i Dalby med bl.a. utegym, träspänger och fuktängskaraktär

Läs mer

Stordiket i Kristianstad

Ett vattendrag i östra Kristianstad ska breddas och samtidigt skapa nya möjligheter till rekreation

Läs mer

Svedala, Hyltarpsvägen

Edge har tagit fram gestaltningskoncept för vägsträckan med cirkulationsplatser och planteringar

Läs mer

Kv Gäddorna i Malmö – Konstruktion och Geoteknik

Varvskanalen förändras med nya bro- och kajkonstruktioner

Läs mer

Gång- och cykelväg Skateholm-Abbekås

Miljökonsekvensbeskrivning av planerad gång- och cykelväg Skateholm och Abbekås

Läs mer

Arenatorget & Slutspelsparken i Lund

En mötesplats och spontanidrottsplats med inspiration från sportvärlden

Läs mer

KV Gäddorna i Malmö - Buller och Vibrationer

Gammal industrimark innebär hantering av förorenad mark

Läs mer

Ängeltofta deponi, Ängelholm

Sluttäckning av deponi i kulturmiljö

Läs mer

Östergatan Simrishamn

Omgestaltning av central gata med effektfull belysning och anpassning till den genuina stadsbilden

Läs mer

Fiskväg, Sibbhult

Edge har gestaltat ett omlöp för att återigen möjliggöra vandringen för fiskar i Sibbhultsån

Läs mer

Roos damm i Staffanstorp

Stadsdelslekplats med marint tema invid Roos damm

Läs mer

Kanalparken i Kristianstad

Gestaltning av park med skateplaza i centrala Kristianstad

Läs mer

Kv Gråsejen i Limhamn

Havsnära bostadsgård på bästa läge i Limhamn

Läs mer

Kv Hyllie eXlent

Ett kontorshus med miljöprofil som är certifierat som excellent i ett av världens tuffaste miljöcertifieringssystem

Läs mer

Skanörs hamn - trädäck

Dansbana och soldäck intill småbåtshamnen

Läs mer

Nedre Nytorgsgatan

Gata i Helsingborg som delvis är gångfartsområde med möblering och marktegel i brunröda nyanser

Läs mer

Hjärups park

Hjärups park är en 10 ha stor ny stadsdelspark med en variation av aktiviteter

Läs mer

Solskensparken i Lomma

Park med kajpromenad och temalekplats - "Tummelisa"

Läs mer

Gång- och cykelväg Blentarp-Sövde

Gång- och cykelväg kopplar samman Blentarp och Sövde

Läs mer

Prästängsskolan

En skolgård med möjlighet till både rörelse och vila där man även har satsat på pedagogisk dagvattenhantering

Läs mer

Västergatan, Sjöbo

Edge har projekterat Västergatan i Sjöbo för att prioritera de gående

Läs mer

Arenaområdet i Lund

I centrala Lund byggs tre nya bostadsgårdar med närhet till arenan och idrottsplatsen

Läs mer

Illustration av regnbädd

Underlag för informationsmaterial om regnbäddar

Läs mer

Kv Pippi i Malmö

En frodig bostadsgård med inspiration från frukt- och bärodling

Läs mer

Annelundsgatan i Kävlinge

Effektfullt gaturum och entréplats på Annelundsgatan i Kävlinge

Läs mer

Karstorpskolan norra i Lomma

Edge har gestaltat och detaljprojekterat upprustningen av Karstorpskolan Norra i Lomma med temat ”De sju haven”

Läs mer

Öresundsvägen i Bjärred

Försköning och trafiksäkerhetsåtgärder på Öresundsvägen i Bjärred

Läs mer

GC-väg Barsebäckshamn-Löddeköpinge

Gång- och cykelväg kopplar samma Barsebäckshamn och Löddeköpinge

Läs mer

Kv Pedalvagnen i Malmö

Kv Pedalvagnen är en frodig bostadsgård i det nya kvarteret Spårvägen i Sorgenfri i Malmö

Läs mer

Spiggans plats, Malmö

Ett nytt torg i kvarteret spårvägen med färgstark gestaltning och blågröngrå system.

Läs mer

Hornsgatan & Exercisgatan i Malmö

Cirkulationsplats i centrala Malmö

Läs mer

Varvsparken i Malmö

En stadsdelspark i Västra Hamnen med temalekplats och generösa grönytor

Läs mer

Kattarp i Helsingborg

Exploateringsområde norr om Helsingborg som Edge har utformat med olika typer av utomhusaktiviteter

Läs mer

Sockertorget, Lund

Sockertorget ligger i den nya stadsdelen Sockerbruksområdet strax väster om Kung Oskars bro i Lund. Sockertorget invigdes våren 2019 och har snabbt blivit en mötesplats i stadsdelen.

Läs mer

Klostergårdens Idrottsplats, Lund

Runt den nya idrottsplatsen i södra Lund har Edge har gestaltat och projekterat bl.a. sittgradänger och ramper

Läs mer

Lomma badparkering

Naturskön badparkering som knyter an till strandkaraktären på platsen

Läs mer

Vintrie Park i Malmö

Utbyggnad av verksamhetsområdet Svågertorp med ca 27ha

Läs mer

Alfredshällskolan i Bjärred

Alfredshällskolan i Bjärred har fått nya lekplatser, multisportarena och lekbuskage

Läs mer

Svaneholmsvägen i Skurup:

Gamla infartsvägen till Skurup har fått en mer stadsmässig utformning och ett sammanhängande cykelstråk

Läs mer

Ribby Ängar i Haninge

Gestaltning och projektering av exploateringsområde i Haninge söder om Stockholm

Läs mer

Villa Vellinge

Edge har gestaltat en lummig villaträdgård med varierande karaktärer

Läs mer

Kv Öresund i Lund

Frodig takträdgård med stora mervärden i centrala Lund

Läs mer

Östra Boulevarden i Kristianstad

Nya möjligheter för stadsliv på Östra Boulevarden i Kristianstad

Läs mer

Gång- och cykelväg Broby-Glimåkra

Gång- och cykelväg kopplar samman Broby och Glimåkra

Läs mer

Örtagårdstorget i Malmö

Örtagårdstorget – Torget och mötesplatsen vid Bokalerna i Rosengård i Malmö

Läs mer

Sibbhults torg

Ny gestaltning av torg och resecentrum

Läs mer

Stadion, Malmö

Edge har projekterat markarbeten för innerplanen på Swedbank Stadion i Malmö

Läs mer

Brunnshög Lund

Utredning av nivåer och avrinning/dagvatten för ny stadsdel i Lund med tillhörande spårväg

Läs mer

Alléskolan i Lomma

Edge har gestaltat och detaljprojekterat upprustningen av Alléskolans skolgård i Lomma med temat "Inte nudda marken"

Läs mer

Undervisning på Alnarp

Handledning av studenter i markprojektering och trädgårdsdesign

Läs mer

Södra Råbylund i Lund

Exploateringsområde med temat trädgårdsstad som omfattar ca 180 bostäder

Läs mer

Kiviks hamn

Blomstrande handel och restaurangliv leder till omgestaltning av Kiviks hamn

Läs mer

Superbuss, Östra Göinge

Superbussen är ett koncept för hållplatserna vid kommunens satsning på ökad kollektivtrafik

Läs mer

Kv Hyllie Boulevard i Malmö

Kvarteret Hyllie Boulevard i Malmö är en liten bostadsgård med stora värden

Läs mer

Kyrkogatan i Falsterbo

Varsam ombyggnad av entrén till kyrkan i kulturhistoriskt unik miljö

Läs mer

Slättängshallen i Lomma

Edge har gestaltat och projekterat utemiljö, parkeringsytor samt gator kring den nya idrottshallen i Lomma

Läs mer

Bussgata i Simrishamn

Ny bussgata på gammal järnvägsbank

Läs mer

Kyrkogatan i Skurup

Förnyelse av Kyrkogatan för en levande stadskärna i Skurup

Läs mer

Kv Föraren i Malmö

Kv Föraren är en ombonad bostadsgård i det nya kvarteret Spårvägen i Sorgenfri i Malmö

Läs mer

Röda skolan, Svedala

Förskolegård med ny utformning för aktivering av utemiljön i lek och pedagogik.

Läs mer

Brogatan i Knislinge

Ombyggnad av gata som fick hederspris i Trafikverkets tävling "Vackraste väg" 2004

Läs mer