Svedala, Hyltarpsvägen

Hyltarpsvägen i Svedala är en del av ringleden runt orten – det första man möter när man kommer till Svedala med buss eller bil. En målsättning med projektet var därför att genom att skapa en vacker och trygg miljö öka statusen vid mötet med orten, samt öka trafiksäkerheten. Edge har gestaltat och projekterat den nya Hyltarpsvägen som har byggts om i olika etapper. Gatubredden har minskats, cirkulationsplatser och blomstrande planteringar har anlagts. Tegelkross, cortenstål, träd, torktåliga perenner och lökväxter var byggstenarna i utformningen.