on the edge

Edge formar framtidens städer, infrastruktur och landskap – för livskvalitet i ett hållbart samhälle där människor vill vara ute. Vi är kreativa och kompetenta arkitekter och ingenjörer inom landskap, infrastruktur, vatten och miljö. Vårt gemensamma mål är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtiden. On the edge.

Vi följer och leder dig genom hela processen, från planering till gestaltning, projektering och genomförande. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster:

* Infrastruktur

* Landskapsarkitektur

* Vatten & miljö

* Byggledning

Vi tror på livskvalitet, kontinuitet och goda relationer. Därför är vi lika måna om våra medarbetare som våra kunder.

Vi får människor att komma ut! Det är vår vision. Genom att bygga ett hållbart och attraktivt samhälle vill vi få människor att vistas mer utomhus, i de offentliga rummen. Det bidrar till ökad livskvalitet, större tillit och ökad trygghet. Vi vill också få medarbetare, kunder och andra intressenter att komma ut med all sin kompetens och samtidigt utveckla den potential varje individ har inom sig. Tillsammans skapar vi livskvalitet i ett hållbart samhälle där människor vill vara ute!”