Karstorpskolan södra i Lomma

Karstorpskolan södra i Lomma är en ny skola för mellanstadie- och högstadieelever. Edge har gestaltat och detaljprojekterat skolgården. Stor vikt har lagts vid att på ett lekfullt sätt locka barnen till att röra på sig, att skapa förutsättningar för utomhuspedagogik och att skapa platser för tonåringens sociala samspel. Formspråket är en kontrast mellan kantiga och knäckiga former på skolgårdens framsida som möter mjuka och naturliga former på skolgårdens grönare baksida. På entrésidan finns främst möjlighet till aktiva lekar med klätterställning, multisportarena och en ‘dansstudio’ med spegelväggar och en discokula. Utrustningen och asfaltmålningen lockar bl.a. till mattelekar och att testa hur ljudet studsar. På parksidan ligger fokus på umgänge i form av ytor att gå och sitta på, exempelvis promenadstråk, en amfiteater och en hängmatteglänta.