Skanörs hamn – trädäck

Skanörs hamn håller på att förnyas. Antalet besökare till restauranger, småbåtshamn och bad har ökat stadigt de senaste åren. Som ett led i en etappvis förnyelse av hamnen har det byggts ett trädäck i Skanörs hamn. Trädäcket fungerar både som soldäck, dansbana och en plats att slå sig ner på med något gott att äta. Edge har projekterat trädäcket i samarbete med Vellinge kommun. Stor vikt har lagts vid att trädäcket ska vara beständigt och åldras vackert i den saltstänkta miljön intill småbåtshamnen. Trädäcket stod klart till midsommar och har blivit ett uppskattat inslag i hamnmiljön.