Ribby Ängar i Haninge

I Haninge söder om Stockholm har Edge gestaltat och projekterat ett nytt bostadsområde som omfattar ca 150 nya lägenheter. Edge har gestaltat och projekterat gator, lekplatser och parkmark inom området. Stor vikt har lagts vid att skapa god boendemiljö och ett attraktivt och tryggt gaturum för livet mellan husen. Utmed gatorna planteras stamträd av lönn, häggmispel, paradisäpple och ambrarönn som ger fina höstfärger. Vid entrén till området samt vid två upphöjda övergångar görs planteringar med gräs och lökväxter vilket ger området en egen karaktär och förgyller gaturummet.