Bantorget i Lund

Bantorget anlades under 1850-talet när järnvägen drogs fram och torget kantas av historiska byggnader. Sedan dess har torget utvecklats och bytt skepnad flera gånger. Bantorget har nu fått en ny gestaltning som invigdes i december 2018.

Den nya gestaltningen har skapat en välbesökt mötesplats och ett grönskande torg på en plats där få människor tidigare stannade upp. Omgestaltningen har utförts med varsam hand för att värna om den historiska platsen och för att lyfta fram de anrika byggnaderna som ramar in torget samtidigt som dess verksamheter har lyfts in till en central funktion för torget genom bättre förutsättningar för uteserveringar. Det klassiska formspråket möter det moderna. Numera fungerar Bantorget som en välkomnande entré till Lunds stadskärna med sitt läge intill Lund C.

Den lundensiska karaktären – vårstaden Lund, har lyfts fram. Syrenblomningen som är klassisk i Lund har framhävts i form av grafiska mönster i natursten. Grönskan på torget består av just syrener, samt magnolior vars blomning är tätt förknippad med insjungningen av våren i Lund. Bantorget har utformats med hållbara och tidlösa material som åldras med värdighet, bl.a. granithällar, smågatsten och granitmurar. Stor omsorg har även ägnats åt den nya belysningen. Torgets nya utformning har skapat bättre förutsättningar för stadens cyklister, bl.a. har cykelstråket över torget breddats och torget har försetts med fler cykelparkeringar.

Den nya fontänen är hjärtat på torget och runt denna samlas människor för att njuta av platsen. Nya sittmurar och bänkar skapar en inramning av fontänen samt erbjuder sittplatser till besökarna på torget. Bantorget har tagits emot väl av Lundaborna och torget har sedan omgestaltningen fått ett sprudlande folkliv.

Lunds kommun har gestaltat den nya utformningen av Bantorget. Edge har projekterat förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad för ombyggnationen av Bantorget.

Fakta

BESTÄLLARE LUNDS KOMMUN
ORT LUND

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera