Axelssons torg

Axelsons torg i Skanör har fått en ny gestaltning framtagen av Edge. Tanken med utformningen av platsen är att knyta Skanörs centrum till hamnen och badstranden genom att låta flommarna meandra sig in mot samhället. Utformningen har inspirerats av Flommens naturreservat med sina grunda vindlande innanhavsvikar, laguner och betade strandängar.

Genom parken finns ett siktstråk mot flommar och sanddynor. På ena sidan siktaxeln leder ett tydligt gång- och cykelstråk till Hamnen. På andra sidan axeln finns ett promenadstråk som böljar sig likt flommarna med dess ständigt föränderliga former. Stråket kantas av perennplanteringar inspirerade av strandängarna och träd så som uppstammad silverbuske och svarttall för att förstärka det kustnära läget. En Rosenpergola med rosor framtagna i samarbete med lokal rosexpert kantar gången. Pergolan har likheter med fisknätsupphängning, ett element som återkommer vid Stens brygga i Skanörs hamn.

Längs stråket finns flertalet sittmöjligheter. Inledningsvis från centrum finns en mötesplats med bänkar, vattenspel och betongskulpturer i form av knubbsälar i naturlig storlek framtagna av en lokal konstnär. Längre ut längs den meandrande promenaden finns permanenta solstolar och parasoll vända mot havet.

Fakta

Uppdragstyp Gestaltning & projektering
Beställare Vellinge Kommun
Ort Skanör

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera