Skolgårdar utan mikroplaster

Fiktiv gestaltning för skolgårdar utan mikroplaster
Edge har, på uppdrag av Malmö stad, tagit fram en fiktiv gestaltning för existerande skolgårdar i Malmö. De utvalda objekten var förskolor, F till 6 skolor och högstadieskolor. Projektet var ett teoretiskt test som skulle förklara hur det går att uppfylla krav på tillgänglighet och lekvärde utan att anlägga stötdämpande material som innehåller mikroplaster (gummibeläggningar och konstgräs). Syftet var en jämförande studie mellan de fiktiva förslagen och hur skolgårdar vanligtvis planeras idag utifrån vilka konsekvenser det får för lekvärde, tillgänglighet och ekonomi.

Flera av de utvalda skolgårdarna innehöll gummibeläggningar och konstgräs för att uppnå tillgänglighetskrav. I den fiktiva gestaltningen tog vi helt bort dessa material och skapade gårdar utan mikroplaster med såväl bibehållna lekvärden som god tillgänglighet. Den fiktiva utformningen utan mikroplaster gav fler lekvärden och mer grönska med samma budget som den ursprungliga utformningen med mikroplaster.

Utöver insikten att det var fullt möjligt att skapa höga lekvärden och god tillgänglighet utan mikroplaster kunde vi även se att den fiktiva gestaltningen innebar ett minskat klimatavtryck. Vi jobbar intensivt med klimatfrågan på Edge och vi är aktiva i nätverket Lokal Färdplan Malmö http://lfm30.se/ där vi tillsammans med Malmö Stad och en lång rad aktörer har undertecknat att vi ska nå målet – en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030.

De slutsatser vi kan dra är att vi på de fiktiva skolgårdarna uppnådde följande kvalitéer:

  • En skolgård utan mikroplaster
  • Variationsrikedom och höga lekvärden
  • Lekfulla pedagogiska naturlika miljöer
  • Tillgänglighet för alla
  • Lågt klimatavtryck
  • Naturliga material

Kontakta oss gärna för att höra mer om hur vi arbetar för att reducera mikroplaster i våra projekt.

Fakta

UPPDRAGSTYP Utredning
Beställare Malmö stad
ORT Malmö