Helsingborgs Grönplan

I samråd med Helsingborgs stad har Edge tagit fram bilder för att illustrera stadens grönplan för 2012. Bildmaterialet visar grönstrukturer i landskapet och i staden, rekreativa strukturer, biologisk mångfald, samt platsspecifika områden före och efter planerad omgestaltning. Illustrationerna är skapade med handritade perspektiv samt färgläggning i Photoshop.