Fiskväg, Sibbhult

Då den tidigare laxtrappan i Sibbultsån inte längre fungerar utformade Edge på uppdrag av Östra Göinge kommun ett omlöp för att återigen möjliggöra vandringen för fiskar i ån. Den naturlika bäck som skapas av omlöpet blir också till en spännande upplevelse för de boende i området.  Via en vacker träbrygga kan man ta sig över ån och ut till åkanten. Spännande växter planteras i omlöpets slänter och bidrar till att förstärka känslan av att vara nära vatten.