Arenaområdet i Lund

Bostäderna ligger på attraktivt läge med närhet till grönområden, idrott och service. Stadsparken ligger ett stenkast bort. Edge har gestaltat bostadsgårdarna samt projekterat mark och VA. Gårdarna är delvis placerade på garagebjälklag. Målet har varit att skapa en attraktiv boendemiljö som lockar till att vara ute, samt som skapar biologiska mervärden. Inne på gårdarna skapas sköna mötesplatser och behaglig grönska. Markmaterial, växtval och utrustning knyter samman gårdarna medan formspråket skiljer sig åt för att ge varje gård en egen karaktär. Olika biotoper på gårdarna skapar förutsättningar för den biologiska mångfalden och ger frodig karaktär. I samband med arbetet med bostadsgårdarna har Edge även gestaltat och projekterat Finalgatan, en ny lokalgata längs med Stattenavägen.