Prästängsskolan

Stångby skola uppfördes under 2015 för barn i klass 4 -6. Edge arbete var omgestaltning av skolgården och projektering för totalentreprenad. Skolgården innehåller flera rum med möjlighet till varierande aktiviteter i rörelse och lugn samt aktiviteter i större och mindre grupper. Bland annat finns samlingsplats, multiarena, pingis och hinderbana. Särskilt arbete har lagts på att ta hand om dagvatten på skolgården. Dagvatten från tak, hårdgjorda ytor och skolgård fördröjs och renas genom grönblå systemlösningar i form av damm och regnbäddar som på ett naturligt sätt har integrerats i landskapet. Genom att använda ett öppet system visualiseras vattnets väg från regn till recipient vilket kan användas i pedagogiken.