Kungstorpsvägen i Höllviken

Edge har på uppdrag av Vellinge Kommun gestaltat och projekterat förlängningen av Höllvikens huvudgata norrut. Projektet sammankopplar Höllvikens centrum med Toppengallerian och Kronodalsområdet.
Stora satsningar har gjorts på ökad trafiksäkerhet med ombyggnation av befintliga gator, nya gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser och övergångsställen.

Blågröngrå system med lokalt omhändertagande av dagvatten med fördröjning, rening och infiltration har varit en central del av projektet. Detta har utförts med regnbäddar, öppna luftiga förstärkningslager, genomsläppliga beläggningar och underjordiska dagvattenmagasin.

Fakta

Uppdragstyp Gestaltning & Projektering
Beställare Vellinge kommun
Ort Höllviken

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera