Arenatorget & Slutspelsparken i Lund

Arenatorget och Slutspelsparken ligger som entréplats mellan Klostergårdens IP, ishallen och Sparbanken Skåne Arena. Edge har projekterat anläggningen som bl.a. omfattar gata, torg, park, belysning, VA, samt ett stort antal konstruktioner för specialdesignad utrustning. Arenatorget är en entréplats och mötesplats vid såväl stora arrangemang som vid vardagsaktiviteter. Platsen bjuder in till lek och spel. Lekfullheten syns i val av utrustning och markbeläggning med inspiration från idrottsvärlden, bland annat sittplatser i form av svarta puckar samt en svart-vit handbollslinje som löper genom området. Slutspelsparken består av rumsskapande kullar med många stora träd som skapar ytor för lek och spel. Även här är utrustningen inspirerad från idrottsvärlden med bl.a. en fotbollsformad kulle.