Kyrkogatan i Falsterbo

Kyrkogatan ligger vackert inbäddad i stadsparkens bokskog och sanddyner i Falsterbo och utgör entrén till kyrkan. Edge har projekterat gatan och omgivningarna, ett arbete som bl.a. omfattade landskap, gata, VA och belysning. Arbetet har utförts med stor respekt och hänsyn för de värdefulla fornlämningar som finns i området. Under sanddynerna döljer sig de mest intakta medeltida lämningarna i Sverige. Samråd har hållits fortlöpande med kulturmiljöexperter som även var med i byggskedet. Med hänsyn till den känsliga kulturmiljön och de estetiska värden som är karaktärsfulla i de gamla delarna av Falsterbo har materialval och växtval utförts med stor omsorg. Nya bokar och ekar kompletterar parkens grönska och vid entrétrappan till kyrkan finns en ny entréplats med bänkar och ett vackert golv av granithällar.