Rådmansgatan i Malmö

Edge har gestaltat och projekterat ombyggnaden av Rådmansgatan inkl. belysning och teknisk försörjning. Gaturummets nya utformning är anpassat till station Triangelns förplats och S:t Johannesplan. Projektets huvudsakliga mål var att förbättra trafiksituationen för såväl fordonstrafik som för gående och cyklister när busstrafiken ifrån Södra förstadsgatan förflyttas till Rådmansgatan. För att skilja fordonstrafiken ifrån persontrafiken står numera vitblommande päronträd i dubbel allé utmed Rådmansgatan. Tillsammans med nya materialval och möbler skapas ett vackert förrum till nyrenoverade Triangelns köpcentrum.