Illustration av regnbädd

I samråd med BARA mineraler har Edge tagit fram illustrationsmaterial som på ett illustrativt och tydligt sätt visar hur en regnbädd byggs upp och fungerar. Illustrationerna är skapade genom en kombination av handritade skisser, samt arbete i programmen AutoCAD, Photoshop och Sketchup.