Kv Öresund i Lund

Ett stenkast från tågstationen och Bjeredsparken i Lund ligger Kv Öresund med bostadsgårdarna Sockertoppen och Farinet. Edge har gestaltat och projekterat takträdgårdarna och gårdsgatorna inom kvarteret. Gårdarna är vända mot sydväst och öppnar sig mot Bjeredsparken. Häckar avskiljer de privata uteplatserna från den gemensamma gården. Grusade, slingrande gångar ramar in mjukt rundade gräsmattor och planteringar i starka färger. Utmaningen har varit att gestalta trevliga vistelseytor och att ombesörja väl fungerande tekniska lösningar med tanke på underliggande bjälklag och att skapa tillräckliga svängutrymmen för fordon.