Nordisk Djungel i Lund

EN DJUNGEL I LUNDS STADSPARK
I Stadsparkens nya södra entré möts man av en stor plantering med temat Nordisk djungel. Området utgörs av en nedsänkt perennplantering med träspänger och bryggor som löper genom grönskan. Fokus har varit att skapa en välkomnande entré där tanken är att besökaren sugs in i djungeln och upplever frodigheten på nära håll.
Olika bredd på träspängerna skapar tydliga hierarkier om vad som är huvudstråket och vilka gångstråk som är mer spännande smitvägar.

Träspången som visar huvudstråket leder fram till platsens utkikspunkt. För att komma till utkikspunkten kan man antingen gå på en tillgänglig stig genom en mer skogslik del av djungelplanteringen, eller gå via en trappa. I trappan varvas trappsteg och gradänger för att skapa sittmöjligheter i skogsdelen med utsikt över perennplanteringen.

Från utkikspunkten kan man se ut över stora dammen i Stadsparken. Nedanför utkikspunkten mot dammen har vi lagt till ett brusande vattenfall. Ljudet av rinnande vatten och fuktigheten som vattenfallet ger spär ytterligare på känslan av att vara i en djungel och skapar attraktion och mervärde. Vid vattenfallet finns det sittmöjligheter och stepping- stones genom vattendraget för den som vågar sig riktigt nära.

Utmed dammen löper en träspång med utstickare till vattenfallet och givetvis till dammen. Bryggorna ut mot dammen är av mindre karaktär och har en något mer intim känsla för de lite mindre sällskapen som vill sitta och blicka ut över dammen.

Nordisk djungel har något för alla – plats för såväl avskildhet och avkoppling, som lek, interaktion, och samvaro.

 

Fakta

TIDSPERIOD 2018-2019
UPPDRAGSTYP GESTALTNING OCH PROJEKTERING
ORT LUND
BESTÄLLARE LUNDS KOMMUN
SAMARBETSPARTNER KRAFTRINGEN

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera

Länkar