Östergatan Simrishamn

I den gamla delen av Simrishamn har Edge gestaltat och förändrat en traditionell gata med asfaltbeläggning. Numera harmonierar Östergatan med de vackra gammaldags byggnaderna med traditionellt färgrika dörrar och rosplanteringar. Stor omsorg har ägnats åt detaljer som ”svävande sten” med belysning, särskilda stenar för avrinning av dagvatten från stuprör och naturstensbeläggningar.  Samtidigt har framkomligheten för rörelsehindrade samt övriga gångtrafikanter förbättrats genom att kantstenar tagits bort.