Hjärups park

Med sina ca 11 ha är Hjärups park en storsatsning på utvecklingen av orten och ett stort tillskott för grönstrukturen i landskapet. Edge har gestaltat hela parken samt projekterat den största och första delen av parken som byggdes 2016. Arbetet omfattade bl.a. landskap, gata, geoteknik, konstruktion, VA och belysning.

Parken har flera olika delområden som erbjuder en stor variation av aktiviteter, rum och en mångfald av upplevelser. Ett böljande och grönskande landskap knyter ihop parken. Två dammar skapar mervärde för parken och fungerar som dagvattenfördröjning för utbyggnaden av bostäder i nordöstra Hjärup. En bro löper över den största dammen som en del av promenadstråket runt parken. Överskottet av massor från dammarna har använts för att skapa mjuka böljande kullar som ger parken karaktär redan innan vegetationen växer upp till volymer. Formspråket varierar mellan strikta kajkanter och murar till det böljande landskapet. I samband med gestaltningsarbetet programmerades parken i platser och stråk för promenader, lek, motion, hundrastning, grillning, avkoppling, valborgsfirande, midsommarfirande m.m. Stor vikt har lagts vid att skapa karaktärsfulla och frodiga planteringar som växer bra i parken.