Tegelbruksparken i Dalby

Tegelbruksparken är en ny stadsdelspark i Dalby som Edge har gestaltat och projekterat, ett arbete som omfattat bl.a. landskap, mark, belysning, VA, geoteknik och miljö. Parken erbjuder såväl öppna ytor för fria aktiviteter som mötesplatser för lek, grill och utegym. Genom parken går ett ringlande vattendrag som korsas via träspänger. Promenadstråk löper genom hela parken så att man kan gå genom lummigare delar med skogskaraktär, blötare områden med fuktängskaraktär och gräsytor som kan nyttjas för picknick och bollekar.

Fakta

BESTÄLLARE LUNDS KOMMUN
ORT LUND

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera