Skanörs hamn

På uppdrag av Vellinge Kommun har Edge tagit fram ett förslag för ny utformning av badplatsen i Skanörs hamn. Gestaltningen tar fasta i hamnens råa karaktär med material som cortenstål, trä och tallar. Från Hamngatan bjuds besökare in längs ett stråk som fortsätter fram till vattnet. Trästolpar inspirerade av fisknätsupphängning skapar ett transparent filter mellan gatan och havet. Platsen har givits ny iläggningsslip och flytbrygga för jolleverksamheten. Åtkomst till vattnet sker genom ett trappat trädäck, badstegar och en ordentlig badtrappa. Platsen ges väl tilltagna och varierade sittmöjligheter för besökare, badare, pick-nick-gäster och jolleverksamhet samt cykelparkering ända framme vid badplatsen. Stens brygga är subtilt belyst kvällstid för upplevelsen av platsen året om. Uppdraget är utfört som totalentreprenad.

Fakta

BESTÄLLARE VELLINGE KOMMUN
ORT SKANÖR
UPPDRAGSTYP GESTALTNING & PROJEKTERING

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera