Kiviks hamn

Kiviks hamn har sedan många år varit en turistmagnet med sin gemytliga miljö och är en av pärlorna på Österlen. För att möta den ökande strömmen av turister har hamnplatsen byggts om. Den nya gestaltningen har utförts med varsam hand för att ta hänsyn till hamnens speciella miljö och förstärka denna. Hamnplatsen har fått ett nytt gångstråk och trafiken har styrts upp och begränsats. Storgatsten och gjutjärn är några av karaktärsmaterialen i den nya gestaltningen.