Stordiket i Kristianstad

Edge har under våren 2016 arbetat med Stordiket, ett vattendrag som leder genom östra Kristianstad. Det förslag som tagits fram visar hur Stordiket kan breddas för att minska översvämningsrisk i närliggande områden. Samtidigt visar förslaget hur en blågrön struktur kan skapas intill diket med ett sammanhängande stråk och möjligheter för rekreation.