Svaneholmsvägen i Skurup:

I samband med en VA-sanering av norra delen av Svaneholmsvägen passade Skurups kommun på att göra den gamla infartsvägen till Skurup mer stadsmässig, bl.a. utfördes en separat cykelväg på östra sidan för att få ett sammanhängande cykelstråk från Skurups centrala delar till ett friluftsområde i Norra Skurup och sedan vidare mot Svaneholm. Projektet gjordes i samarbete med AquaP, som projekterade VA-saneringen, där Edge gestaltade och projekterade gata och gång- och cykelväg.