Duvbåten Malmö

Edge har på uppdrag av HSB gestaltat och projekterat systemhandling och bygglovshandling för bostadsgårdar på bjälklag. Kvarteret Duvbåten ligger i Limhamns sjöstad. Gårdarna öppnar upp sig mot Glasbruksparken och kajpromenaden. Genom kvarteret löper ett hårdgjort gång- och cykelstråk. På de gröna gårdarna finns flera olika sittplatser med större uteplatser på bästa läge mot parken och kajen som ska förstärka det sociala livet. Vegetationen mot kajen har havskaraktär, medan gården mot parken innehåller växter som ger en lummig känsla. Höjdskillnaden mot omgivande park och kaj har tagits upp med gröna terrasser och slänter för att göra området inbjudande utifrån.