Undervisning på Alnarp

Sedan många år tillbaka medverkar Edge som handledare vid utbildningen av landskapsarkitekter,  landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer på SLU i Alnarp. I kursen markprojekteringen ingår hela processen från gestaltning till den avslutande projekteringsprocessen. I kursen Trädgårdens markbyggnad och projektering har Edge medverkat som handledare i cad och detaljprojektering för framtagande av bygghandlingar av trädgårdsprojekt för utförandentreprenad. I båda kurserna läggs stort fokus läggs vid att skapa korrekt projekterade ritningar och koppla dem till juridiska dokument (AMA Anläggning). Att få möta studenter och kollegor inom SLU ser vi på Edge som mycket givande och stimulerande.