Ängeltofta deponi, Ängelholm

I Ängeltofta utanför Ängelholm finns en sedan ca 30 år tillbaka, nedlagd deponi för hushållsavfall. Deponin ligger i nära anslutning till Ängeltofta gods som i mitten av 1800-talet , bland annat var vinterbostad åt drottning Desiree under hennes tid i Sverige.

En större del av deponin är inte täckt varför Edge på uppdrag av Ängelsholms kommun har upprättat en slutäckningsplan för ett ca 0,5 ha stort område. I arbetet har även de hydrogeologiska förutsättningarna för infiltration av ytvatten i området undersökts och behov av eventuell gasdränering utretts.