Alléskolan i Lomma

Med temat “Inte nudda marken” har Edge gestaltat och detaljprojekterat upprustningen av Alléskolans skolgård i Lomma för mellanstadiebarn. Lekytorna har knutits samman i en slinga kring hela gården. Tanken med slingan är att leken inte enbart ska kretsa kring en lekutrustning eller aktivitet utan barnen ska kunna utnyttja hela gården med lekredskapen som upplevelsestationer. Växterna är robusta och tål att klättras i och knäckas. Det här är en plats för lek!