Skolgatan i Knislinge

Edge har gestaltat och projekterat Skolgatan i centrala Knislinge. Målet med projektet var att skapa en säker skolväg och koppla ihop befintliga gång- och cykelstråk med skolan. Projektet initierades därför som en trafikutredning. Gatan har getts en lekfull och karaktärsstark utformning med målad asfalt i orangea fält kantade med vita linjer. Platsbildningar har skapats i gatumiljön och små skate-ramper och bänkar gör gatan till ett rum för aktivitet och möte.