Sockertorget, Lund

Sockertorget ligger i den nya stadsdelen Sockerbruksområdet strax väster om Kung Oskars bro i Lund. Stadsdelen låg tidigare lite undanskymd, trots att det bara är runt fem minuters promenad till Centralstationen, men i takt med att Lund vuxit och förtätas har den nu blivit en levande del av stadskärnan. Sockertorget invigdes våren 2019 och har på kort tid blivit en naturlig mötesplats i Sockerbruksområdet.

Hela projektet har präglats av en hög ambitionsnivå i både materialval och utförande. Markbeläggningen består till större delen av marktegel med återkommande inslag av ljus granit. Stadsdelens identitet återspeglas i torgets vita sockertema – Vit granit återkommer som inslag i markbeläggningen i form av granithällar och trappsteg, där den vita graniten även fungerar som kontrastmarkering. Sittmurarna – ”sockerbitarna” – ramar in vitstammiga himalayabjörkar och ett hav av vitblommande perenner.

Edge har gestaltat Sockertorget i samarbete med Lunds kommun, samt projekterat den södra sidan av Sockertorget.

Fakta

Uppdragstyp Gestaltning
Beställare Lunds Kommun
Ort Lund