Sockertorget, Lund

Sockertorget ligger i den nya stadsdelen Sockerbruksområdet strax väster om Kung Oskars bro i Lund. Sockertorget invigdes våren 2019 och har snabbt blivit en mötesplats i stadsdelen.

Temat för torget är socker, vilket återspeglas bl.a. i vita inslag i markbeläggningen, vita trädstammar och vitblommande perenner, samt sittplatser i form av ”sockerbitar” av ljus norsk granit. Torget rymmer även generös plats för uteserveringar.

Edge har gestaltat Sockertorget i samarbete med Lunds kommun, samt projekterat den södra sidan av Sockertorget.