Mellersta förstadsskolan i Malmö

Mellersta Förstadsskolan i Malmö byggdes under sekelskiftet, och det är en minst sagt pampig byggnad som gått från Folkskola till Konsthögskola och nu, 2019, öppnar den igen som Högstadieskola. Byggnaden är placerad intill den högtrafikerade Föreningsgatan och en utmaning med projektet var att framhäva byggnaden och utforma en entré som kändes värdig dess historiska vingslag samtidigt som trafikbullret behövde dämpas och skärmas av från den nya skolgården.

Skolgården har getts två karaktärer; en mer klassisk på entrésidan mot Föreningsgatan och en modernare mot gårdens baksida. Byggnadens fasad har inspirerat till utformningen av framsidan. Här är formspråket symmetriskt med tydligt uppstrukturerade ytor för cykelparkeringar. Mitt på byggnaden är entrén belägen och den har vi accentuerat med en bred välkomnande matta i natursten och betongplattor. Beläggningen i mattan är utförd i ett rutmönster likt det som återfinns på byggnadens fasad. Skolgårdens baksida har en mer modern karaktär, formspråket är fortfarande kantigt men här har rutmönstret sträckts ut till assymetriska pilar som återfinns i former av vegetationsytor, kontraststarka svart-vita målningar på marken samt som uteklassrum och amifiteater.

För den som vill ha en fartfylld rast finns det multisport, basketplan, pingis, parkour och tyngdlyftningsstationer. De ytkrävande bollplanerna tenderar att främst nyttjas av killar så för att få en mer jämställd fördelning av aktivitetsytor har vi även, utifrån önskemål i samråd med högstadiets tjejer, ritat in ett dansgolv. Dansgolvet markeras med skevande linjer i asfaltsmålning och omgärdas av tre högtalare som eleverna själva kan koppla sina mobiler till för att spela valfri musik. På kvällen markeras dansbanan med effektbelysning som ytterligare förstärker känslan av ett dansgolv.

Frikostiga grönytor med ny och sparad vegetation tillsammans med flera utspridda bänkar och sittmöbler ger möjlighet till häng och social samvaro både på gårdens centrala delar men även mer avskilt och i sol såväl som skugga. De nya växtvalen erbjuder kvalitéer för hela året, till exempel magnolia och körsbärsträd som blommar på våren samt svarttall och häckar av idegran som är gröna året om. Ett exotiskt kejsarträd pryder innergården och blommar innan skolavslutningen.

Fakta

uppdragstyp Gestaltning & Projektering
Beställare Malmö Stad
Ort Malmö

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera