Västergatan, Sjöbo

Edge har projekterat del av Västergatan som är belägen mellan Järnvägsgatan och Södergatan i Sjöbo. Gatan har enkelriktats och gjorts om till gångfartsområde samt utformats så att det tydligt framgår att de gående nyttjar hela ytan. Projektet omfattade gatu-, VA-, planterings- och belysningsarbeten.