Örtagårdstorget i Malmö

Edge har i samarbete med Malmö Gatukontor projekterat Örtagårdstorget i Rosengård i Malmö. Torgets golv består av en mosaik av rutor i olika färg, form och material. Karaktärsfulla träd skapar rumslighet på torget. Markmaterialet består av betongsten och granithällar som ansluter i byggnadernas betongpelare. Ett stort antal sittplatser skapar mötesplatser på torget och bjuder in till att sitta ner och dröja kvar. Möbleringen utgörs av specialritade betongbänkar där valda ytor har ett schack- respektive backgammonbräde. Belysningen har ägnats särskild omsorg med stora specialritade lampor med inspiration från marockanska lyktor. Ett gång- och cykelstråk löper över torget och kopplar samman platsen med staden.