KV Gäddorna i Malmö – Buller och Vibrationer

Norr om Malmö museum ligger Kv gäddorna som omfattar området mellan Citadellsvägen, Östra Älvgatan, Neptunigatan och Gibraltargatan. Edge har gestaltat stora delar av området, samt har projekterat samtliga delar av området. Det centrala läget i befintlig stadsmiljö innebär omfattande komplexitet i projektet avseende bl.a. geoteknik, miljö, trafik, konstruktion, VA och arbetsmiljö under byggskedet.