Svampskogen, Skanör

Denna naturinspirerade lekplats är belägen i nordöstra Skanör. Gestaltningen är inspirerad av en nordligare belägen skog med svampar, stenblock och granar. Lekplatsen är tänkt att ge besökaren andra värden än vad som redan finns i orten, som att resa till en annan plats för ett slag.

I tidigt skede hölls ett samråd med en grupp barn som fick dela med sig av sina tankar och önskemål kring den framtida utformningen. Denna input har beaktats och arbetats in i arbetet med den nya utformningen. På lekplatsen finns många olika typer av lekredskap och små platser för lek och vistelse för både barn och vuxna. I söder finns stora lekställningar som föreställer svampar med rutch och klättermöjligheter. I den mittre delen av lekplatsen finns en lugnare del med sandlek och picknickplats på ett trädäck med sittbara skifferblock inskjutna i kullen längs med norra sidan. Strax norr om den centralt placerade kullen finns möjligheter till gunglek och vidare i den norra delen av lekplatsen ges ytterligare möjligheter till klätter och rörelselek. Ett stort klätternät har återanvänts från en annan entreprenad i närheten.

Flera befintliga träd har sparats och blivit en integrerad del av den nya utformningen som skänker platsen variation och praktfull grönska.

Markmaterialet består främst av naturliga material med stenmjöl, sand, bark- och träflis samt även corkeen.

Fakta

UPPDRAGSTYP GESTALTNING & PROJEKTERING
BESTÄLLARE VELLINGE KOMMUN
ORT SKANÖR

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera