Bussgata i Simrishamn

En ny bussgata är utförd mellan järnvägsstationen och Branteviksvägen i centrala Simrishamn. Gatans sträckning följer till stor del ett tidigare spår till hamnen vilket medförde att förutom en geoteknisk utredning, utförde Edge även miljötekniska undersökningar av befintlig bankfyllning. Detta resulterade sedan i ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden.