Alfredshällskolan i Bjärred

Vid en tillbyggnad av Alfredshällskolan med nya byggnader för förskola och skola renoverades stora delar av utemiljön. Edge har gestaltat och projekterat den nya skolgården som vänder sig till barn i åldrarna från förskoleklass upp till årskurs nio. I en första etapp anlades en lekplats i parken söder om förskolan för att säkerställa möjlighet till utelek under byggskedet. Lekplatsen med sina organiska former och möjlighet till både rollek och motorisk lek blev snabbt en populär lekplats i området. Under 2015 färdigställdes övriga gårdar med bl.a. en trafiklekplats, lekbuskage för äventyr, och en multisportarena med ett genomsiktligt vajersystem som skall göra bollspel tryggare och tystare.