Solskensparken i Lomma

I anslutning till den omfattande utbyggnaden av bostäder i Lomma hamn har Edge gestaltat och projekterat Solskensparken. Parken ligger på vackert läge med kajpromenad längs ån och via en gångbro kopplas Solskensparken även samman med Fladängsparken. Parken rymmer såväl äldre uppvuxna träd som skapar karaktär åt hela området, som nya exotiska träd som blir spännande inslag i parken. På en ny lekplats på temat “Tummelisa” stimuleras fantasin av olika färgstarka figurer. Lekplatsen vänder sig i första hand mot de yngre barnen och kompletterar lekplatsen i Fladängsparken intill som i första hand riktar sig mot äldre barn. Blå gummiasfalt med mönster av näckrosblad och blommor ger illusionen av sjöar där man kan hoppa mellan näckrosbladen.