Varvsparken i Malmö

Varvsparken är en ny stadsdelspark i Västra Hamnen. Edge har gestaltat delar av parken, däribland temalekplatsen, samt projekterat samtliga delar av parken inkl. mark, VA och belysning. Parken erbjuder öppna ytor för aktiviteter. I parkens centrum finns en cirkelformad, lätt skålad gräsmatta för utomhusaktiviteter och event. Trädrader och en sittmur med integrerad belysning omgärdar ytan och skapar ett karaktärsfullt runt parkrum. Parkens norra del är utformad som en strandskog med spännande växter som förstärker karaktären. En boardwalk löper genom strandskogen och dess böljande kullar för att mynna ut i en rekreativ och fantasifull temalekplats. Temat är solen och rymden, vilket avspeglar sig i färgerna och formspråket. Med olika glasprismor kan barnen även studera hur ljuset bryts och solsystemet avtecknar sig på en gummiklädd kulle under den stora klätterleken. Stor vikt har lagts vid upplevelsen av parken på kvällen. Boardwalken är upplyst så att den upplevs sväva i mörkret och olika sorters effektbelysning återfinns runt om i parken.