Sibbhults torg

I samband med att busshållplatsen flyttats in från Brobyvägen till Sibbhults torg har Edge på uppdrag av Östra Göinge kommun tagit fram en ny gestaltning för torget. Materialvalen knyter an till bygdens tradition av stenarbeten och utformningen bidrar till att skapa mer rörelse runt och på torget.