Kv Spårvägen i Malmö

Kv Spårvägen är området mellan Nobelvägen, Industrigatan, Zenithgatan och Celsiusgatan i Malmö. Området är först ut att bebyggas i utvecklingen av stadsdelen Norra Sorgenfri. Inom Kv Spårvägen planeras blandad bebyggelse med fokus på bostäder. Målsättningen är en tät och varierad stadsmiljö med 700 nya bostäder. Edge har gestaltat och projekterat gaturummen inom området, ett arbete som bl.a. omfattade trafik, gata, landskap, belysning, geoteknik, miljö och VA. Fokus var bl.a. att skapa goda förutsättningar för liv och rörelse i gaturummen, att hitta lägena för sköna platsbildningar som lockar att dröja sig kvar, samt att med en karaktärsfull gestaltning börja bygga den nya stadsdelens identitet. Tankar om småskaliga kvarter genomsyrar området vilket resulterar i ett finmaskigt gatunät med platsbildningar och mycket grönska. Stor omsorg har lagts vid materialval; corten och rött marktegel återkommer inom gaturummen och ger området en tydlig karaktär. I samband med projektet utvecklade Edge tillsammans med Bara Mineraler en tegelbänk med infälld belysning. Bänken finns numera i Bara Mineralers sortiment.