Stadion, Malmö

Edge har projekterat markarbeten för innerplanen på Swedbank Stadion i Malmö – bl.a. uppbyggnad av gräsmatta, dräneringssystem och avrinning, planvärme och bevattning m.m. Som kuriosa kan nämnas att en fotbollsplan skall luta 1-2% enligt fotbollsförbundets regler, vilket medför att en tillsynes ”plan” fotbollsplan är c:a 0.5m högre i mitten än ute vid kanten. Från straffpunkt till mål är nivåskillnaden 12cm.