Östra Boulevarden i Kristianstad

Östra Boulevarden är en av de klassiska boulevarderna i centrala Kristianstad. På sträckan förbi Kristianstad Nya Galleria har gatan byggts om. Edge har gestaltat och förprojekterat den nya utformningen av Östra Boulevarden som numera är ett gångfartsområde. Estetik, stadsliv och trafiksäkerhet har varit några av ledorden i arbetet. Med möjligheten att som fotgängare röra sig fritt från fasad till fasad i stadsrummet skapas en levande gata. Med en ambition att knyta an Östra Boulevarden till karaktären i centrala Kristianstad har vi arbetat med kända material. Bl.a. det ljusa markteglet är ett känt och uppskattat inslag i omgivande kvarter. Vackra markmaterial, en luftig trädrad, gott om sittplatser, markerade entréplatser och möjlighet till uteserveringar är några av de nya karaktärsgivande inslagen i gestaltningen av Östra Boulevarden.