Hornsgatan & Exercisgatan i Malmö

I korsningen Exercisgatan – Hornsgatan, ett stenkast från centralstationen i Malmö, ligger en av Malmös få centralt placerade cirkulationsplatser. Omgivningen består av urban stadsmiljö och gatorna är tungt trafikerade. Korsningen fungerar som entréplats på infarten mot centrum.  Edge har gestaltat och projekterat cirkulationsplatsen och rondellen i mitten som karaktäriseras av linjer av blått ljus. Linjerna symboliserar vattnet intill, samt de många riktningar som möts och passerar platsen – såväl gatunätet, kanalen och det intilliggande spårområdet. Stor vikt har lagts vid att skapa en trafiksäker och karaktärsfull entréplats och en tilltalande miljö som fyller sin funktion för stadslivet.