Kv Koggen i Västra Hamnen

I Västra Hamnen i Malmö ligger kvarteret Koggen med sin frodiga bostadsgård med sköna mötesplatser. Gården ligger havsnära och som motpol till det öppna vattnet utanför har innergården fått en frisk lummig karaktär med inspiration från Asien. Edge har gestaltat och projekterat utemiljön. Gården har gestaltats för att uppnå höga biologiska värden för växt och djurlivet. T.ex. finns boendemiljöer för igelkott och tornfalk med buskage och holkar. En hög ambitionsnivå avseende hållbarhet har genomsyrat projektet. Fokus ligger på hållbara material. Specialdesignade cykelställ gör det enkelt och tryggt att parkera sin cykel. Belastningen på dagvattensystemet minimeras genom att vattnet fördröjs på gröna tak av prunkande ängsvegetation.

Kv Koggen fick år 2015 första pris i Scandinavian Green Roof Award, ett årligt pris som tilldelas den byggherre med det bästa och mest ambitiösa gröna takprojektet i Skandinavien. Redan 2014 fick Kv Koggen ett andrapris i samma tävling. År 2016 nominerades Kv Koggen även som finalist till Gröna Lansen, ett pris som Malmö stad årligen delar ut för att uppmärksamma ett miljömässigt och hållbart byggande som bidrar till en beständig stadsmiljö och en klimatsmart livsstil.

Fakta

BESTÄLLARE MKB
ORT MALMÖ

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera