Klostergårdens Idrottsplats, Lund

Klostergårdens idrottsplats i Lund har fått en ny idrottsplats med läktarbyggnad och konstgräsplaner med tillhörande sittgradänger. Edge har gestaltat och projekterat murar, sittgradänger, ramper, trappor och planteringar runt den nya idrottsplatsen. Siktlinjer för åskådare, tillgänglighet, enkelhet och rationellt anläggningsarbete var viktiga utgångspunkter för gestaltningen. Detaljprojektering av nivåer har utförts med hjälp av 3D visualisering för att tydliggöra nivåer, trappor och ramper. Detaljritningar på specialanpassade L-stöd har tagits fram.

Utöver arbetet med själva idrottsplatsen har Edge utrett trafiken till och från idrottsplatsen samt utformat och projekterat gata och angöring.