Kv Hisstornet i Limhamn

I Limhamn ligger Kv Hisstornet. Edge har gestaltat och projekterat bostadsgården som består av en takträdgård som omgärdas av lägenheter. Formspråket utgörs av runda former som ramas in av en pergola vilket ger gården många olika platser de boende kan vistas på. Hela bostadsgården ligger ovanpå garagebjälklag varför utmaningen varit att få fram en lummig gård med tuffare växtjordsförutsättningar. Då gården ligger nära havet har vi velat skapa en frodig lustgård med trädgårdskaraktär skyddad från yttre salta vindar.